Vznik a význam muzea

Vznik a význam muzea

Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r. o. (100% dceřiná společnost Města Český Krumlov) se po sedmi letech usilovných jednání podařilo od dědiců rodiny „fotografa Šumavy“ Josefa Seidela koupit jeho dům s unikátním ateliérem v Linecké ulici v Českém Krumlově.

Fotoateliér - před rekonstrukcí

Význam této památky spočívá především v unikátní komplexnosti jejích autentických součástí - na jednom místě se zde totiž dochovala jednak samotná budova s ateliérem s minimálními stavebními úpravami, dále významná část původního technického vybavení fotoateliéru a konečně i samotné dílo poměrně velkého rozsahu, které zde bylo vytvořeno. Fotoateliér Seidel je z těchto důvodů unikátní příležitostí k vytvoření kulturního projektu světového významu.

V domě z roku 1905, který do roku 1949 sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, se zachovalo původní vybavení (fotokomora, stojany, opony, fotografické přístroje apod.), ale především cca 140 000 skleněných desek, jakož i celuloidové pásky s negativy. Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby (tzv. „mapy“). To vše tvoří jedinečný soubor dobových snímků. Velmi zajímavá je však i dochovaná bohatá ateliérová tvorba. Tento vzácný „archiv“ z konce 19. a poloviny 20. století je opatřen podrobnou dokumentací, např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy apod.

Josef Seidel a jeho syn František ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. Projekt se významně dotýká jak německé otázky, tak nešťastného poválečného vývoje v tehdejším Československu, což se odráží ve vlastní fotografické tvorbě i v pohnutém osudu rodiny Seidlových.

Muzeum před rekonstrukcí

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., který je od dubna 2005 vlastníkem objektu rodinného domu s ateliérem včetně mobiliáře, významné části díla a práv s tímto majetkem souvisejících, připravil ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery projekt, který si kladl za cíl zpřístupnit tento unikátní ateliér veřejnosti. Mělo tak vzniknout muzeum, významně obohacující nabídku turistického ruchu v rámci celého Jihočeského kraje. Zároveň však mělo jít o významný projekt se zásadním rozměrem poznání a připomenutí historie života v širokém regionu, kde spolu po léta žili Češi, Rakušané a Němci. Dům se nachází v městské památkové zóně a zároveň byl prohlášen nemovitou kulturní památkou. Připravovaný projekt si kladl za cíl opravu domu, restaurování interiérů, mobiliáře a dochovaného vybavení fotoateliéru, jakož i konzervaci, digitalizaci a archivaci fotografického díla. Výsledkem těchto prací mělo být vytvoření veřejně přístupné muzejní expozice, kterou bude tvořit stálá výstava věnovaná dílu Josefa a Františka Seidla a dále prostory pro výměnné sezónní výstavy. Muzeum mělo mít rovněž k dispozici odborné badatelské pracoviště a v objektu mělo být zřízeno centrum česko – německo – rakouského porozumění. 

Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se Museum Fotoateliér Seidel řadí ke skutečným světovým unikátům. 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: