Vlak Josef a František Seidel 5. 5. 2017

Jízdní řád Jižního expresu 2017Od pátku 5. května 2017 zahájí provoz prodloužený Jižní expres, který pohodlně a v rekordně krátkém čase (4 hod a 15 min) doveze cestující z Prahy přes České Budějovice, Český Krumlov až na Šumavu do Nového Údolí. Tento speciální vlak nese jméno slavné fotografické rodiny Seidelových. Expres Josef Seidel jezdí mezi Prahou a Českým Krumlovem již od prosince 2016, jeho „syn“ František bude spojovat Český Krumlov s Novým Údolím právě od 5. 5. 2017 do konce hlavní sezóny 27. 10. 2017. Jedná o stejný vlak, ponese pouze dvě jména otce a syna, kteří se svým fotoaparátem zachytili dávnou tvář Šumavy.

Josef Seidel – legendární šumavský fotograf

Jméno Seidel je skutečnou legendou mezi fotografy Šumavy. Severočeský rodák Josef Seidel přišel do Českého Krumlova v roce 1886, když přijal nabídku vdovy po fotografovi G. Zimmerovi k vedení zdejšího fotografického podniku. Josef Seidel převzal firmu a v roce 1905 zde vybudoval moderní fotoateliér, kde se nechaly portrétovat tisíce obyvatel z Českého Krumlova, ale i z mnoha míst Šumavy.  Sám rovněž za svými zákazníky jezdil s kompletním fotografickým vybavením – a to i vlakem. Fotografoval rodiny, řemeslníky při práci, znali jej majitelé hostinců, hotelů a turistických ubytoven, kteří prodávali jeho pohlednice.  Na cestách se potkával lesníky, kteří byli jeho zákazníky, a mnohdy přespával v jejich obydlích v lesních samotách daleko od lidí. Zdokumentoval šumavské památky, krajiny, horské vrcholy, vodní plochy, sám byl vášnivým turistou a vedl k tomu i všechny své tři syny.

František Seidel – v otcových stopách

Po Josefově smrti v roce 1935 převzal fotoateliér jeho syn František. Šel v otcových stopách, pokračoval v práci s jeho zákazníky, jejichž rodiny portrétoval již ve druhé nebo i ve třetí generaci. Pokračoval i v pohlednicové tvorbě, zachycoval proměnu tváře šumavské krajiny v období zásadních změn a zvratů – po válce, po odsunu původního obyvatelstva ze šumavských vesniček, po zatopení údolí Vltavy Lipenskou krajinou, za období socialismu. Historie rodinného fotoateliéru se uzavřela v roce 1953, kdy si k Františkovi přišli pracovníci ministerstva osvěty a informací pro negativy ca 5 000 ks pohlednic, které mu zabavili, aby je později socialistický stát v 50. letech vydával pod značkou Orbis. František Seidel ztráty těchto negativů a prosperující živnosti velmi litoval. Uzavřel se do sebe a stýkal se nadále převážně s úzkým okruhem příbuzných a s dávnými německými krajany, pro které tajně vyráběl fotografie ze svého archivu. Jejich secesní dům s nápadnou střechou kdysi ambiciózního fotoateliéru uprostřed staré zahrady jako by symbolizoval čas zastavený na desetitisících negativů za jeho zdmi.

Fotoateliér Seidel – záchrana Českokrumlovským rozvojovým fondem

Krátce po smrti Františka Seidela v roce 1997 se do záchrany rodinného odkazu vložilo úspěšně město Český Krumlov a především jeho obchodní společnost Českokrumlovský rozvojový fond. Fondu se podařilo od dědiců dům s fotoateliérem zakoupit. Následovala citlivá rekonstrukce domu, sbírek, restaurování bohatého fotografického materiálu čítajícího na 140 000 fotografií, digitalizace snímků, vydávání knih… Že se dílo zdařilo, si dnes uvědomuje každý návštěvník, který přichází do současného Musea Fotoateliér Seidel. Ročně jich sem najde cestu téměř 12 000.