Vznik a význam

Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r. o. (100% dceřiná společnost Města Český Krumlov) se po sedmi letech usilovných jednání podařilo od dědiců rodiny "fotografa Šumavy" Josefa Seidla koupit jeho dům s unikátním ateliérem v Linecké ulici v Českém Krumlově.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

Význam této památky spočívá především v unikátní komplexnosti jejích autentických součástí - na jednom místě se zde totiž dochovala jednak samotná budova s ateliérem s minimálními stavebními úpravami, dále významná část původního technického vybavení fotoateliéru a konečně i samotné dílo poměrně velkého rozsahu, které zde bylo vytvořeno. Fotoateliér Seidel je z těchto důvodů unikátní příležitostí k vytvoření kulturního projektu světového významu.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

V domě z roku 1905, který do roku 1949 sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, se zachovalo původní vybavení (fotokomora, stojany, opony, fotografické přístroje apod.), ale především cca 140 000 skleněných desek, jakož i celuloidové pásky s negativy. Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby (tzv. „mapy“). To vše tvoří jedinečný soubor dobových snímků. Velmi zajímavá je však i dochovaná bohatá ateliérová tvorba. Tento vzácný „archiv“ z konce 19. a poloviny 20. století je opatřen podrobnou dokumentací, např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy apod.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

Josef Seidel a jeho syn František ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. Projekt se významně dotýká jak německé otázky, tak nešťastného poválečného vývoje v tehdejším Československu, což se odráží ve vlastní fotografické tvorbě i v pohnutém osudu rodiny Seidlových.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., který je od dubna 2005 vlastníkem objektu rodinného domu s ateliérem včetně mobiliáře, významné části díla a práv s tímto majetkem souvisejících, připravil ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery projekt, který si kladl za cíl zpřístupnit tento unikátní ateliér veřejnosti. Mělo tak vzniknout muzeum, významně obohacující nabídku turistického ruchu v rámci celého Jihočeského kraje. Zároveň však mělo jít o významný projekt se zásadním rozměrem poznání a připomenutí historie života v širokém regionu, kde spolu po léta žili Češi, Rakušané a Němci. 

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

Dům se nachází v městské památkové zóně a zároveň byl prohlášen nemovitou kulturní památkou. Připravovaný projekt si kladl za cíl opravu domu, restaurování interiérů, mobiliáře a dochovaného vybavení fotoateliéru, jakož i konzervaci, digitalizaci a archivaci fotografického díla. Výsledkem těchto prací mělo být vytvoření veřejně přístupné muzejní expozice, kterou bude tvořit stálá výstava věnovaná dílu Josefa a Františka Seidla a dále prostory pro výměnné sezónní výstavy. Muzeum mělo mít rovněž k dispozici odborné badatelské pracoviště a v objektu mělo být zřízeno centrum česko – německo – rakouského porozumění

Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se Museum Fotoateliér Seidel řadí ke skutečným světovým unikátům.