Současnost

Museum Fotoatelier Seidel, interiérPo velmi citlivé rekonstrukci, která si kladla za cíl především zachování autenticity objektu, došlo k instalaci stálé expozice a přerod v muzeum, věnované dílu i životům Josefa a Františka Seidlových. Provoz Musea Fotoateliér Seidel byl spuštěn 6. června 2008.

Museum si klade za cíl představit dílo v kontextu doby, vysvětlit význam tohoto rozsáhlého díla s ohledem na svou geografickou monotématičnost a systematičnost v časovém rozpětí od 80. let 19. století až do poloviny století dvacátého, díky které byla vytvořena skutečná kronika tohoto tvrdě zkoušeného regionu, který byl po staletí společným domovem Čechů, Rakušanů a Němců.

Museum Fotoatelier Seidel, technické vybaveníNa pohnutém osudu rodiny Seidlovy je pak možné přiblížit život českých Němců ve složitém období první poloviny 20. století, v době uplatňování tzv. Benešových dekretů, i v dobách komunistického režimu.

Rozsáhlé technické vybavení, které bylo důkladně restaurováno a je tak většinou opět funkční, pomáhá návštěvníkům pochopit procesy výroby klasické fotografie od dob c.K. monarchie až po konec druhé světové války. V rámci expozice je vysvětlen též proces kopírování denním světlem, který byl užíván v dobách, kdy ještě nebyl zaveden elektrický proud.

Samotný dům s proskleným ateliérem, který byl původně postaven výhradně pro fotografickou výrobu, ale též účetní a zakázkové knihy či dobová odborná literatura, odhalují leccos o vedení fotografické živnosti již od 80. let 19. století

Museum Fotoatelier Seidel, technické vybavení

Vytvořením stálé expozice však práce zdaleka nekončí. V rámci postupné digitalizace naplánované, dojde ke kompletnímu nascannování celého souboru fotografických prací. Nascannované snímky budou postupně umisťovány do fotobanky na těchto webových stránkách a budou tak k dispozici i široké veřejnosti.

V rámci volných prostor v domku č.p. 260, ve které je umístěna pokladna, budou připravena prodejní galerie, která bude návštěvníky seznamovat důkladněji s tvorbou fotografů Seidlů. Museum chce najít i další prostory, ve kterých by bylo možné prezentovat fotografická díla i ve větších formátech.

Museum pracuje na dalších projektech, které budou pro návštěvníky jistě milým překvapením. Tým musea si klade za cíl vytvořit z Musea Fotoateliér Seidel místo, kde si každý najde své, místo, jehož návštěva je opravdovým zážitkem, místem, kam se lidé budou chtít vracet, protože tu na ně může čekat něco nového.

Museum Fotoatelier Seidel, technické vybaveníNesmíme zapomenout na badatelskou činnost, která je pro museum stěžejní záležitostí. Ač již bylo nemálo odhaleno, mnohé zůstává zahaleno tajemstvím a každé další odhalení přináší další otázky. Museum se dále bude věnovat i sbírkové činnosti, ale též restaurování poškozených fotografických materiálů apod.

Museum Fotoateliér Seidel si též klade za cíl podílet se na prohlubování porozumění a smíření mezi národy Čechů, Rakušanů a Němců. I proto navazuje museum spolupráci s různými muzei, spolky a organizacemi z šumavského regionu po obou stranách hranice a plánuje společné akce a výstavy. A právě proto bylo v rámci musea otevřeno též Centrum česko-německo-rakouského porozumění.

Muzejní práce nemůže být nikdy konečná. Dosud nalezené střípky tvoří jen částečný obraz zapomenuté historie a k jejímu důkladnému pochopení je třeba snažit se hledat další fragmenty poztrácené v toku dějin. Možná i Vy znáte příběh, který může pomoci tento obraz dotvořit, budeme rádi, pokud se s námi o něj podělíte.