Vědce zaujala technika v Museu Fotoateliér Seidel

Odborníci z evropských zemí se koncem května setkali v Českém Krumlově díky vědeckému projektu ANTIGONE. Velmi ocenili servis, který město poskytuje pro pořádání nejrůznějších konferencí a workshopů. O své dojmy a zkušenosti se podělil rektor Jihočeské univerzity prof. Libor Grubhoffer:

Půvaby Českého Krumlova už nevyhledávají jenom turisté, ale stále častěji sem přijíždějí odborníci z nejrůznějších oblastí za tzv. vědeckou turistikou, aby zde rokovali při nejrůznějších konferencích, sympóziích a workshopech. Genius loci Českého Krumlova si získal též vědátory, kteří se zabývají výzkumem klíšťat a jimi přenášených infekčních nákaz, jakými jsou například klíšťová encefalitida, lymeská borelióza a některá další onemocnění lidí a zvířat.

Vědce zaujala technika v Museu Fotoateliér Seidel - prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Tentokrát jsme se sešli ve dnech 26. až 29. května 2013 v rámci evropského projektu ANTIGONE, abychom se opět přiblížili k lepšímu poznání podstaty studovaných infekčních onemocnění, jejich léčbě a zejména předcházení těmto onemocněním.

Při vědeckém rokování nezbývá obvykle mnoho času na zábavu, a tak v Českém Krumlově už sama cesta na jednání do renesančních prostor Prelatury nebo posezení v některé z kaváren v centru města je úžasným kulturním zážitkem. A což teprve návštěva Musea Fotoateliér Seidel, kterou jsme si nemohli nechat ujít. Fotografické techniky jsou přeci nedílnou součástí naší vědecké práce v biologii a medicíně, fotodokumentace uskutečněných experimentů je od samého počátku objevu fotografického principu jedním z hlavních nástrojů a pomocníků vědátorů prakticky ve všech experimentálních oborech, ten náš nevyjímaje.

S velkým zájmem a značnou nostalgií jsme si proto s kolegyněmi a kolegy ze Španělska, Anglie a Řecka prohlédli historické vybavení fotokomor a ateliéru, chemikálie, přístroje a pomůcky ze skoro zapomenuté éry klasické fotografie využívající "mokré cesty" k vyvolání a ustálení fotografického záznamu. V dnešní éře digitální fotografie s využitím elektronické cesty přenosu obrazového záznamu pomocí nejrůznějších kompaktních kamer, digitálních zrcadlovek, mobilních telefonů či iPodů je návštěva Muzea Fotoateliér Seidel něco jako cesta do pohádkové země. Vskutku úžasný zážitek, který si každý z nás bude chtít znovu zopakovat. Těšíme se tedy na shledanou při dalším mezinárodním sletu "klíšťologů" v Českém Krumlově.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

> archiv