Centrum porozumění

Vznik a význam

Centrum česko-německo-rakouského při Museu Fotoateliér SeidelJiž v rámci přípravy projektu na rehabilatici projektu Fotoateliér Seidel byla navázána spolupráce s řadou institucí z Německa a Rakouska a bylo počítáno s vytvořením Centra česko-německo-rakouského porozumění. Toto centrum vzniklo s cílem napomáhat porozumění a smíření mezi národy, které po staletí žily v přátelském sousedském soužití. Bohužel složité dějinné události první poloviny 20. století a doba po 2. světové válce vedly k přetrhání vazeb, zasely mezi tyto národy zášť a nepochopení. Jako Museum, které se věnuje odkazu českých Němců, si klademe za morální povinnost bořit tato zakořeněná klišé a snažit se ve spolupráci s partnery z obou stran hranice vytvořit ze Šumavy místo, kde Češi, Rakušané i Němci budou žít opět pospolu a nejen vedle sebe.

Centrum česko-německo-rakouského porozumění sídlí přímo v budově Musea Fotoateliér Seidel.