VÝROČÍ VE FOTOATELIÉRU SEIDEL V ROCE 2015

110 LET OD VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO FOTOATELIÉRU, 10 LET PROJEKTU ZÁCHRANY A REVITALIZACE, 80 LET OD ÚMRTÍ JOSEFA SEIDELA 

 

Stary dřevěný fotoateliér Josefa SeidelaNa přelomu 19. a 20. století zakoupil Josef Seidel od vdovy po krumlovském fotografovi Gotthardu Zimmerovi starý dřevěný fotografický ateliér v Linecké ulici. V roce 1905 jej nahradil novým, postaveným v honosném secesním slohu a vybavil v té době nejmodernější technikou. Letos tedy uplyne 110 let od vybudování tehdy nejmodernějšího fotografického ateliéru na Šumavě. 

 

Po sto letech, právě před deseti roky – v květnu 2005 – se podařilo získat do majetku Českokrumlovského rozvojového fondu secesní objekt fotoateliéru s dochovaným vybavením a nedocenitelným archivem. Vše bylo v té době již ve velmi zanedbaném stavu vážně hrozícím definitivní ztrátou. Po koupi domu mohl být zahájen náročný projekt rehabilitace této nemovité kulturní památky včetně techniky, movitých věcí a archiválií, který vedl až k vybudování dnešního Musea Fotoateliér Seidel.

 

Josef Seidel - 30. léta 20. stoletíPosledním významným datem, které zaznamená Fotoateliér Seidel v roce 2015, je připomínka osmi desítek let od smrti Josefa Seidela. Šumavu její fotograf opustil 21. října 1935.

 

U příležitosti těchto významných výročí pořádá letos Českokrumlovský rozvojový fond a Museum Fotoateliér Seidel řadu akcí – např. rozsáhlou výstavu díla Josefa a Františka Seidela v Egon Schiele Art Centru - Mysterium Šumava, nebo týdenní seminář „Umění ateliérové fotografie“, který proběhne v říjnu letošního roku. 

 

10 LET PROJEKTU ZÁCHRANY A REVITALIZACE FOTOATELIÉRU SEIDEL

 

Ten, kdo se v Krumlově již setkal s jedinečným Fotoateliérem Seidel, moc dobře ví, že se bez nadsázky jedná o další krumlovský unikát. To ostatně potvrdila i slova poslance a zároveň dědičného krumlovského vévody Karla ze Schwarzenbergu. Muže, který podobně jako Seidelův ateliér je symbolem tradice a zároveň je pevně ukotven v současnosti. Když počátkem dubna 2015 otvíral v Egon Schiele Art Centru dosud nejrozsáhlejší výstavu Seidelových fotografií, ocenil Karel Schwarzenberg právě jedinečný rozsah dochovaného fotografického díla, vyzvedl jeho přesah přes dvě staletí a jeho význam coby nevídané dokumentace velmi důležité historické epochy našeho regionu rozervané dvěma válkami, krizemi a revolucemi. 

 

Už od 80. let 19. století se zde fotografovala miminka, rodiny, vojáci, sportovci, řemeslníci, obchodníci, spolky z města i širokého okolí. Na Seidelových snímcích vznikaly fotografické reportáže zásadních okamžiků běžných, ale i velmi vzácných kulturních, společenských i politických událostí města. K tomu fotky zdejších domů, ulic, dalších měst a vesnic, krajiny celé Šumavy. Nechce se proto věřit, že nescházelo mnoho a Krumlov tyto tak cenné ilustrace doby téměř navždy ztratil.

 

Franz, Arnold a Helmut Seidelovi - 30. léta 20. stoletíSeidelovi zažili během svého života velkou řadu zklamání a ran. Jejich početná kvetoucí rodina a úspěšná firma byly smrtelně zasaženy válkou, fašistickým a následně komunistickým režimem. Prošli tragickým osudem, včetně věznění gestapem, smrti bratra a syna na válečném poli, poválečným odsunem části rodiny, zabavením legendárního fotografického díla komunisty a rozvrácením firmy a celého dosavadního života, na jehož sklonku v 90. letech 20. století si přáli především už jen v klidu dožít ve svém domě v Krumlově. Důvěra k jakýmkoliv oficiálním autoritám – byť je v této „nové době“ zastupoval třeba i demokraticky zvolený starosta města – byla u zestárlých, životem zkoušených manželů naprosto minimální a musela se teprve postupně budovat. Až po letech jednání se nakonec na přelomu roku 2003/2004 podařilo přesvědčit majitele domu, že s památkou rodiny Seidelovy město Český Krumlov naloží s patřičnou úctou a respektem. A právě před deseti lety – v květnu 2005 – se podařilo získat do majetku Českokrumlovského rozvojového fondu secesní objekt fotoateliéru s dochovaným vybavením a nedocenitelným archivem. Vše bylo v té době již ve velmi zanedbaném stavu vážně hrozícím definitivní ztrátou. Po koupi domu mohl být zahájen náročný projekt rehabilitace této nemovité kulturní památky včetně techniky, movitých věcí a archiválií, který vedl až k vybudování dnešního Musea Fotoateliér Seidel.

 

Světový věhlas si tato unikátní památka získala především díky své neuvěřitelné míře autenticity. Na původním místě – v objektu překrásného secesního fotoateliéru z roku 1905 se dochovalo původní vybavení – jak technické zařízení fotografické manufaktury, tak i mobiliář obytných částí domu a původní fotografické dílo ohromného rozsahu. Pro běžného člověka téměř nepředstavitelný fotografický archiv dnes reprezentuje více než 140 000 dobových snímků, alba s typickými pohlednicemi a celkem 31 zákaznických knih s detailními záznamy o všech portrétovaných osobách z let 1884 – 1952. Krumlovský „Seidelův umělecký závod“ – dnešní muzeum – je v současnosti bezesporu další perlou v pokladnici Českého Krumlova.

 

Cena Gloria Musaealis za muzejní počin roku 2008Je to výsledek více než desetileté práce Českokrumlovského rozvojového fondu, malého týmu nadšených a zároveň kvalifikovaných pracovníků, jejich partnerů a erudovaných dodavatelů. Během následujících tří let po koupi objektů byla v neuvěřitelně krátkém čase vybudována a veřejnosti zpřístupněna muzejní expozice (červen 2008). Za další čtyři roky zdigitalizováno a na www.seidel.cz zpřístupněno dochované fotografické dílo (2012). Tyto rozsáhlé a finančně náročné projekty byly z převážné části hrazeny z grantových prostředků EU. Že všechna tato práce byla odvedena poctivě a v nejvyšší možné kvalitě, o tom svědčí i 1. místo v soutěži GLORIA MUSAEALIS v kategorii „muzejní počin roku“, které je největším odborným oceněním Ministerstva kultury ČR.

 

Museum Fotoateliér Seidel je příkladem živé památky, je atraktivní pro obyvatele města i turisty. Ročně přivítá museum na 10 000 návštěvníků, kteří mají na výběr buď klasické komentované prohlídky anebo individuální návštěvu musea s audioprůvodcem. Interaktivních programů pro školy se účastní desítky tříd z celé ČR. Pro mnoho z nich se stalo museum pravidelným cílem výletů domácích žáků, ale i partnerských škol ze zahraničí. Pro zájemce s hlubším zájmem o historii pořádá museum každoročně cyklus pravidelných přednášek. Museum udržuje bohaté partnerské vztahy s institucemi, které se věnují historické fotografii a dějinám šumavského pohraničí, realizuje řadu společných projektů, publikací, filmů a výstav. 

 

Portrétní foto v ateliéru Seidel - Petr Hudičák

Konají se zde svatby a focení rodin či nových občánků je pokračováním tradice soužití obyvatel města a ateliéru. Vyhledávaným programem je fotografování v dobových kostýmech, které je velmi oblíbené a téměř vždy vyprodané. Posledního vánočního focení na novoroční přání využilo skoro 600 zákazníků, z nichž naprostá většina byli občané tohoto města a blízkého okolí. Fotoateliér Seidel se tak zase ve své přirozené funkci plynule vrátil do života Českého Krumlova, což je jedna z nejhezčích odměn, která se mohla nositelům projektu dostat a zároveň je to velký závazek do budoucna, kterým se ČKRF hlásí k další péči o tuto vzácnou památku.

 

Snad Seidelovým dělá radost, že jejich dům je dnes zase plný slunce, zahrada rozkvetlá a otevřené dveře fotoateliéru opět vítají své zákazníky. Ti, kteří dnes v muzeu fotografují, tak pokračují v díle započatém před více než sto lety, píší nové řádky v Seidelově „kronice Českého Krumlova a jižní Šumavy“.