Dodavatelé Museum Fotoateliér Seidel


Předprojektová a projektová příprava

Ateliér Domus, Ing.arch. Miroslav Tupý
Nová 1909/45, 370 01 České Budějovice
mira.tupy@quick.cz


Návrh interiéru a realizace

Mgr. David Johanus
Zacharova 9, 373 16 Dobrá voda
d.johanus@seznam.cz


Realizace stavby

Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
povltavska@povltavska.cz
www.povltavska.cz


Příprava projektové žádosti Interreg III.a

Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s.
Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
info@rera.cz
www.rera.cz


Databanka Museum Fotoateliér Seidel

Anect a.s.
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4
anect@anect.cz
www.anect.cz


Marketingová příprava Musea Fotoateliér Seidel

Proximity Prague
Křižíkova 34/148, 180 00 Praha 8
www.proximity.cz