Červnové školní programy v Museu Fotoateliér Seidel

Děkujeme všem školním třídám, které nás v červnu 2021 navštívily.

Díky nově zahájené spolupráci Musea Fotoateliér Seidel a Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o. p. s. proběhlo v rámci projektu MAP II – ORP Český Krumlov v průběhu jednoho měsíce 30 školních programů pro 36 tříd z 10 různých základních škol z Českého Krumlova, dále pak z Frymburku, Vyššího Brodu, Chvalšin, Větřní a Kájova. Celkem se těchto programů zúčastnilo neuvěřitelných 633 žáků. Byl to krásně strávený červen.

Projekt MAP II – ORP Český Krumlov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622, je spolufinancován Evropskou unií.

Loga MAS