Setkávání u Seidelů

od 16. března do 22. června 2022, 1x za 14 dní, vždy ve středu od 15 do 17 hodin

film_strip

 

Pro koho je program určen?

Primárně pedagogičtí pracovníci s dětmi a žáky v regionu obce s rozšířenou působností Český Krumlov (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga aj.).

Cíle programu

Ukážeme Vám muzejní programy pro školní děti a žáky, které mohou být využity jako doplňkové vzdělávací nebo zájmové volnočasové projekty pro dětské a žákovské kolektivy. Nabídneme Vám program na projektové dny, doplnění učiva výtvarné výchovy, vlastivědy, zeměpisu či dějepisu.

Seznámíte se s nejstaršími fotografiemi Krumlova a staré Šumavy, ale také s jejich autory – Josefem a Františkem Seidelem. Zjistíte, proč byl Krumlov nazýván hlavním městem šumavské fotografie, jak to zde vypadalo za dob císaře pána, za T. G. Masaryka, Adolfa Hitlera i v dobách počínajícího socialismu.

V původním sto let starém ateliéru si sami vyzkoušíte, jak se pracovalo s klasickými fotoaparáty, a vytvoříte si vlastní snímky dobovou technikou. Poznáte fotografickou techniku a dobové postupy, mokrý proces a temnou komoru, kde si vyvoláte filmy a nazvětšujete své vlastní výtvory. Vyzkoušíte si techniku kyanotypie, fotogramu, vlastní výrobky ozdobíte „dobovou“ paspartou či rámem. V praxi si vyzkoušíte hlavní rozdíly mezi digitálním a analogovým fotoaparátem a zásady správného fotografování.

Setkávání nám všem současně poskytnou příležitost pro síťování a vzájemné učení a vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskusi, čerpání inspirace do práce i výuky, společné plánování a reflexi činností.

 

Průběh a struktura programu

Celkem osm setkání proběhne od 16. března do 22. června 2022, 1x za 14 dní, vždy ve středu od 15 do 17 hodin v Museu Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Č. Krumlov.

 

Program je nabízen bezplatně v rámci projektu MAP II – ORP Český Krumlov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622.

 

Přihlášky do 8. 3. 2022 na kucerova@masbln.cz