Sbírky

Základ muzejní sbírky v Museu Fotoateliér Seidel vznikl nákupem nemovitosti Linecká č.p. 272 Český Krumlov, tedy budovou Fotoateliéru Seidel s veškerým vybavením.

Na začátku roku 2009 byla zapsané do CES (Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky) tyto části:

1. Základ fotografické sbírky

2. Evidenční knihy zákazníků Fotoateliéru Seidel

3. Nabídková alba

Charakteristika sbírky Museum Fotoateliér Seidel Český Krumlov

První písemná zmínka o provozování živnosti fotografické na místě dnešního Musea Fotoateliér Seidel je z prvního ledna 1884, kdy Gotthard Zimmer začal vést první knihu zakázek (Findbücher). V témže roce si nechal schválit a také postavil zděný obytný dům, který navazoval na dřevěný přízemní ateliér. Práce G. Zimmera v nových podmínkách netrvalo dlouho a již na jaře roku 1886 zemřel. Vdova po G. Zimmerovi Karolina Zimmerová musela hledat vedoucí obchodu a fotografa. Nedávno vyučený a zapracovaný fotograf Josef Wolf odešel hledat zkušenosti do světa, nemohl převzít místo po svém zaměstnavateli. Nabídku pracovat v Českém Krumlově dostal Josef Seidel (rodák z Lísky u České Kamenice), který byl v té době bez trvalého zaměstnání. Zkušený fotograf nabídku vdovy Zimmerové přijal a stal se vedoucím v zavedeném závodě. Josef Seidel brzy koupil fotografickou živnost a později i nemovitosti. V roce 1905 postavil nový dům s ateliérem.
Na začátku 30. let 20. století převzal firmu po otci František Seidel a firmu vedl s přestávkami (vězněn Gestapem) až do jejího zániku 1.1.1953. Tehdy byl F. Seidel donucen předat fotoateliér do státního podniku Komunální služby města Českého Krumlova.

Sbírka je složena ze dvou nemovitostí se statutem nemovité kulturní památky (domy č.p.260 a 272 v Linecké ulici). Dále ze  souboru fotografické techniky z konce 19. a první poloviny 20. století. Patří sem ateliérové fotoaparáty, cestovní fotoaparáty, stativy a  příslušenství. Také vybavení fotokomor a větší množství drobných předmětů potřebných pro práci fotografa a fotografického ateliéru. Část fotografické techniky byla restaurována v letech 2006 až 2008. Ostatní materiál čeká na odbornou práci v depozitáři muzea. Restaurovaná technika je plně funkční a je z velké části přístupná veřejnosti v expozici muzea. Část předmětů se zachovala v podobě nefunkčních a nekompletních částí. Ve zpracování sbírky techniky pokračují pracovníci muzea.Sbírka je doplňována nákupy srovnávacího materiálu – především technikou, kterou Seidlové používali, která se však nezachovala  fotografickými díly, které mají vztah k tvorbě ateliéru.

Fotograf Zimmer a později oba Seidlové vedli pečlivou evidenci zakázek. Tyto tzv. zakázkové knihy tvoří úplnou dokumentaci celé produkce fotografů od roku 1884 do roku 1952 bez přestávky. Vedle těchto zakázkových knih je vedena evidence fotografií pro použití jako pohlednice, dále přehled fotografických prací s kinofilmovým aparátem. Knihy byly po digitalizaci uloženy v depozitáři a postupně jsou některá data přepisována do přehledných tabulek pro použití k vyhledávání v databance fotografií.

Josef Seidel a jeho syn František byli oblíbenými vydavateli pohlednic. Ve Fotoateliéru Seidel vzniklo několik desítek nabídkových alb s pečlivě popsanými (číselně označené) pohlednicemi. Tato alba jsou základem pro evidenci a rozlišení fotografií širokého území od Nýrska na západě po Landštejn na východě území podél hranice s Rakouskem  a Bavorskem. Fotografie v albech jsou často jediným dokladem o práci fotografů. Původní soubor negativů  pohlednic se nezachoval, protože F.Seidel musel celý komplet negativů předat Ministerstvu Informací a osvěty v roce 1949. Ve sbírce je zachováno jen několik desítek negativů – podkladů pro pohlednice. Alba jsou uložena v depozitáři a byla kompletně digitalizována. Skeny jsou součástí databanky.

Žádný z písemných materiálů nebyl dosud restaurován a většina je uložena v depozitáři.

Archív negativů zejména ateliérové tvorby tvoří odhadem 80 000 – 100 000 negativů na různých podložkách a v různých velikostech. Nejčastější rozměr 10 x 15 cm je doplněn kinofilmy s políčky 24 x 36 mm i negativy na skleněné podložce o velikosti 24 x 30 cm. Všechen negativní materiál je uložen v klimatizovaném depozitáři. Při postupné digitalizaci dochází k přebalení jednotlivých negativů do nových obalů. Pro uložení materiálu byly zpracovány analýzy českými a německými odbornými firmami.