Fundraising

Celkové náklady na rehabilitaci objektu Fotoatelier Seidel činily 55 miliónů Kč.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

Na obnovu a zachování domu, stejně jako na záchranu unikátního fotografického archivu, později i na provoz muzea a jeho financování žádá nynější vlastník, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery, o dotace z evropských fondů, Ministerstva kultury ČR apod.

INTERREG IIIA

Českokrumlovskému rozvojovému fondu a jeho dalším partnerům se podařilo získat celkem 11 250 000 Kč na projekt záchrany a rehabilitace Fotoatelieru Seidel v Českém Krumlově. Potřebnou finanční podporu projekt získal z fondů EU, konkrétně z programů INTERREG IIIA ČR – Bavorsko (1 500 tis. Kč) a INTERREG IIIA ČR – Rakousko (2 žádosti: 5 250 tis. Kč a 4 500 tis. Kč).

Českokrumlovský rozvojový fond tak mohl zahájit postupnou záchranu, obnovu a rehabilitaci unikátní památky - Fotoatelieru Seidel, vytvoření veřejně přístupné expozice a vznik Centra česko – rakousko – německého porozumění.

1. etapa projektu

1. etapa záchrany a rehabilitace fotografického ateliéru (podpora z programu INTERREG IIIA ČR – Bavorsko) včetně díla byla ukončena v dubnu 2007 a zahrnovala tyto aktivity:

 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • inventarizace movitého majetku
 • tvorba depozitáře
 • zpracování odborných posudků na záchranu fotografického díla
 • příprava, zpracování a instalace putovní expozice fotografického díla Josefa a Františka Seidelových.

Celkové náklady 1. etapy projektu činí 2 000 000,- Kč, přičemž 400 tis. Kč bude vlastní podíl rozvojového fondu a na zbývající částku 100 tis. Kč byla podána žádost do státního rozpočtu ČR.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

2. etapa projektu

2. etapa představovala vytvoření veřejně přístupné expozice (podpora z programu INTERREG IIIA ČR – Rakousko) a byla hotova do konce r. 2007. Zahrnovala především:

 • rekonstrukci objektu Seidelova domu a fotoateliéru
 • rekonstrukci interiérů
 • založení muzea historické fotografie
 • instalaci expozic
 • vybavení interiéru
 • vytvoření badatelského a konzervátorského pracoviště.

Celkové náklady 2. etapy projektu činily 7 000 000,- Kč, přičemž vlastní podíl rozvojového fondu představoval 1 400 tis. Kč, o 350 tis. Kč byla podána žádost do státního rozpočtu ČR.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

 

3. etapa projektu

3. etapa počítala s ustanovením Centra česko - rakousko – německého porozumění (podpora z programu INTERREG IIIA ČR – Rakousko) a byla hotova do konce r. 2007. Kromě stavebních úprav představovala především:

 • vybavení centra dokumentačním zařízením, speciálními odbornými technickými přístroji
 • tvorbu databanky společné česko-německo-rakouské historie
 • partnerské akce a výstavy.

Celkové náklady 3. etapy projektu činily 6 000 000,- Kč, přičemž vlastní podíl rozvojového fondu představoval 1 200 tis. Kč, o 300 tis. Kč byla podána žádost do státního rozpočtu ČR.

Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek Projekt Fotoatelier Seidel, ilustrační obrázek

Ministerstvo kultury ČR

Rehabilitace objektu mohla být v roce 2005 započata díky finančním dotacím ze zdrojů Ministerstva kultury ČR. V rámci programu Regenerace městské památkové zóny byla přidělena dotace ve výši 230 tis. Kč, která byla použita na zajištění opravy prosklené střechy fotografického ateliéru. Oprava střechy si vyžádala celkové náklady ve výši 490 tis. Kč, přičemž dotaci ze zdrojů MK ČR doplnily finanční prostředky Města Český Krumlov ve výši 49 tis. Kč a 211 tis. Kč ze zdrojů Českokrumlovského rozvojového fondu.

 

Jihočeský kraj

Další prostředky byly získány z příspěvků Jihočeského kraje, a to na výrobu propagačních materiálů ve výši 190 tis. Kč, dále jsme získali příspěvek na restaurování fotografických pozadí ve výši 190 tis. Kč a 100 tis. Kč na restaurování negativů.

 

Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

V únoru 2009 se Museu Fotoateliér Seidel podařilo získat finanční podporu Evropské Unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt „Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa“. Jeho cílem je pomocí dostupné techniky umožnit zachování a zpřístupnění rozsáhlého fotografického díla Františka a Josefa Seidelových široké veřejnosti. Na internetovém portálu bude k dispozici databanka digitalizovaných materiálů v českém i německém jazyce.