Za Robertem Baierlem

Dne 14. ledna 2017 zemřel pan Robert Baierl, bavorský publicista. Byl jednou z těch osobností, které zcela zásadně přispěly k záchraně odkazu fotografa Josefa Seidela v Českém Krumlově.

Robert_Baierl, Otevření Musea Fotoatelier Seidel, Český Krumlov 2008

Krom revitalizace objektu fotoateliéru v letech 2005 až 2008 a jeho proměny v muzeum, které dnes ročně navštíví více než 12 000 osob, inicioval i rozsáhlý návrh projektu „Kulturní databanka Šumavy“,  která dnes na stránkách www.seidel.cz prezentuje na 140 000 Seidelových snímků a nabízí krásné chvíle při studiu historických fotografií české strany Šumavy. 

Nebylo již bohužel v silách Roberta Baierla, aby projekt Kulturní databanky Šumavy realizoval v plném zamýšleném rozsahu a nyní je už jen na nás, abychom v jeho záměru pokračovali. Pan Robert Baierl zůstane v našich vzpomínkách jako nesmírně aktivní a nepostradatelný člověk pečující o česko-bavorské porozumění.

Na snímcích Lubora Mrázka se vracíme k slavnostnímu otevření Musea Fotoateliér Seidel, kdy byl Robert Baierl jedním z mužů, kteří přestřihli pásku.

(PH)