Lipno,
krajina pod hladinou

 

Lipno, krajina pod hladinou

Kniha Lipno - krajina pod hladinou ukazuje zmizelou podobu Vltavy a dávné šumavské přírody, památek, měst, obcí a portréty lidí, kteří žili na území dnešního Lipenska před výstavbou přehrady. Prostřednictvím 280 unikátních snímků z Fotoateliéru Seidel, ale i od dalších fotografů, můžeme nahlédnout do míst, která jsou dnes skryta pod hladinou. Snímky pocházejí z let 1872-2015, mnohé z nich jsou publikovány poprvé, jiné jsou sice již známé, ne však v předkládané kvalitě a souvislostech. Fotografové zachytili portrét a tvář, dochované texty zase myšlenky a duši. Proto jsou v knize umístěny i ukázky ze vzpomínek fotografovaných osob a z jejich literárního díla.

Ukázky

Kniha Lipno, krajina pod hladinou, ukázka 1-1

Kniha Lipno, krajina pod hladinou, ukázka 1-2

Kniha Lipno, krajina pod hladinou, ukázka 1-3

Kniha Lipno, krajina pod hladinou, ukázka 1-4

Ukázky knihy ke stažení: Ukázka z knihy 1(pdf), Ukázka z knihy 2 

O vydání knihy se zasloužili

Vydal: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. - Museum Fotoateliér Seidel
Autoři: Petr Hudičák - Zdena Mrázková - Jindřich Špinar
Fotografie, není-li uvedeno jinak, poskytlo Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, 381 01 Český Krumlov, fotobanka.seidel.cz
Zpracování map: Jindřich Špinar
Obálka, grafická úprava, digitální restaurování fotografií, sazba a zlom: Grafické studio a nakladatelství Tomáš Halama, www.nakladatelstvihalama.cz

Kniha vznikla za finanční podpory následujících obcí, institucí a firem: 

LIPNO SERVIS s.r.o.
Obec Lipno nad Vltavou
Správa Národního parku Šumava
ENERGOFOREST s.r.o. - k 10. výročí založení firmy

Kniha byla finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury pro rok 2016

Knihu mohou zájemci zakoupit přímo v Museu Fotoateliér Seidel, v Infocentru Český Krumlov a ve vybraných knihkupectvích a informačních centrech nebo si vyplnit

rezervační formulář nechat si zaslat publikaci na dobírku.  


Doporučená MOC: 660,- Kč vč. DPH

Další informace:

Lipenská krajina měla štěstí na řadu znamenitých fotografů. Nejprve přicházeli a fotili lidi, vesnice, památky a krajinu, protože to bylo jejich živností. Netušili, že zachycují scenérie, jež jednou pohltí jezero. Nezáměrně tak vytvořili celé svitky fotoreportáží ze zaniklého světa pod budoucí hladinou. Po generaci těchto většinou německých fotografů přišli čeští, kteří se už vědomě snažili na svých snímcích zachovat obraz zdejší krajiny, protože věděli, že Lipno brzy vše zatopí.

Při sestavování knihy se např. podařilo nalézt a sestavit dosud neznámé panorama krajiny kolem Horní Plané, nechybí nejstarší dochovaný snímek grafitových dolů z roku 1872, nejstarší pohlednice se zachycením Černé v Pošumaví z roku 1899, jediný Seidelův snímek starého Lipna či unikátní panoramatické záběry dokumentující postupující zátopu Frymburka.

Na portrétech Fotoateliéru Seidel můžeme pohlédnout do tváře zdejším osobnostem - hudebníkům, spisovatelům, aristokratům, politikům, ale i obyčejným lidem, kteří pracovali na nádraží v Nové Peci, žili tam, kde dnes stojí Marina, kudy pluje vltavický či hornoplánský přívoz, kde je frymburské přístaviště, ale i jinde .... Nečekaným dobovým barevným akcentem jsou diapozitivy ze 40. let 20. století z Frymburska. Velmi atraktivní částí jsou dobové snímky ze stavby přehrady a hydroelektrárny, fotografie prvních zájezdů na Lipno, první plavby parníku na hladině nového jezera a další... Nechybí ani řada precizních leteckých snímků oblasti od Libora Sváčka, které srovnávají současnou podobu Lipenska s krajinou před napuštěním přehrady.
Fotografové zachytili portrét a tvář, dochované texty zase myšlenky a duši. Proto jsou v knize umístěny rovněž ukázky ze vzpomínek fotografovaných osob a z jejich literárního díla, které je zachyceno na stránkách elektronické knihy Jihočeské vědecké knihovny: Kohoutí kříž (www.kohoutikriz.org).

Tři autoři (Petr Hudičák, Zdena Mrázková a Jindřich Špinar) přistoupili ke knize se snahou zaměřit svůj pohled k tématu, které napadne většinu lidí, když se rozhlédnou po široké ploše Lipna. Co zůstalo pod vodou skryto? A jak to bylo s lidmi, kteří tu žili? S pomocí snímků známých i zapomenutých fotografů se autoři ponořili pod hladinu současnosti, aby se pokusili něco „vylovit" z minulosti a ukázat to všem, které to zajímá. Kniha zaujme i svým grafickým zpracováním provedeným s velkým respektem k práci dávných fotografů, které je výsledkem práce renomovaného Tomáše Halamy.

Kniha Lipno - krajina pod hladinou je dalším počinem v řadě knih vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel. Snahou společnosti je představovat dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo obou českokrumlovských fotografů - Josefa a Františka Seidela.

Vydání knihy doprovází i kalendář Musea Fotoateliér Seidel na rok 2017 - rovněž s dobovými snímky z Lipenska. V kalendáři jsou k vidění ty velkoformátové fotografie, které se do knihy již nevešly.

Beseda s autory

Zveme vás na setkání s autory knihy Lipno – krajina pod hladinou 

13. 10. 2016        Muzeum Frymburk od 18.00

24. 10. 2016        Knihovna Český Krumlov od 18.00

27. 10. 2016        Kulturně informační centrum (KIC) H. Planá od 18.00

09. 11. 2016        Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, Lidická ul. od 18.00
  (vernisáž výstavy od 17.00)

16. 11. 2016        Knihovna Větřní od 18.00

22. 11. 2016        Knihovna Vyšší Brod od 18.00

17. 12. 2016        Vlak Josef Seidel, nádraží Český Krumlov ( čas v jednání)

02. 02. 2017        Prachatice, městská knihovna (čas v jednání)

Plakáty ke stažení:

Frymburk

Horní Planá

Městská knihovna Český Krumlov

 

 

Vydání knihy podpořili