2. světová válka a co jí předcházelo

8. 9. 2020 od 18.00 hod

Mezi desítkami tisíc portrétů mužů z Fotoateliéru Seidel jsou v prvních řadách muži ve svých uniformách. Byli to Rakousko – uherští důstojníci, později za Velké války i obyčejní vojáci. Legionáři a strážci hranice nové Československé republiky se nechávají fotografovat ihned po roce 1918. Velkým množstvím fotografií z výcviku a služby v armádě doplnili archiv všichni synové Josefa Seidela. Vytvořili tak obrazovou dokumentaci přípravy čs. armády na možný válečný konflikt.

Jako výborný fotoreportér se projevil František Seidel při návštěvě prezidenta Dr. E. Beneše v jižních Čechách. Pohotově pracoval také o rok později při překvapivé kontrole čerstvě obsazených území A.Hitlerem. 

Čas obsazení Krumlova německou Třetí říší od října 1938 do května 1945 není zatím digitalizovaným materiálem tak bohatě dokumentovaná, přesto se podíváme na mnoho fotografií z té doby.

Příchod americké armády v květnu 1945 znamená svobodu a uvolnění pro Český Krumlov a novou situaci pro její obyvatele. Někteří opustili Krumlov sami, jiní museli. Nabídku fotografií ukončí přehled části z několika desítek fotografií amerických vojáků, kteří našli oblibu v ateliéru u Seidelů.


Vstupné 50,- Kč, snížené 30,- Kč, rezervace míst na www.seidel.cz nebo na tel. 736 503 871.


Předpokládaná doba trvání: 60 minut

Přednáší Ing. Petr Hudičák